niedziela, 26 stycznia 2014

95 rocznica czeskiej agresji na polskie Zaolzie

23 stycznia minęła rocznica agresji naszych południowych sąsiadów na polskie Zaolzie. 
skopiowałem z:
ZAOLZIE
Polski Biuletyn Informacyjny
dokumenty,  artykuły, komentarze, aktualności
Numer 1/2006 (25)
CIESZYN
23  stycznia 2006

SPIS TREŚCI

CZESKIE ZBRODNIE ZAGŁADY
POLSKOŚCI  ŚLĄSKA  ZAOLZIAŃSKIEGO
MOŻNA  WYBACZYĆ,
LECZ  NIE  WOLNO  O  NICH  ZAPOMNIEĆ !

Najpierw było długoletnie milczenie. O tej zbrodni (patrz zdjęcie nr 1) nie wolno było wspominać przez ponad 70 lat, z krótką przerwą na przełomie 1938/39 roku, kiedy Zaolzie na jedenaście miesięcy wróciło do Polski.

Ciała 20 poległych i pomordowanych polskich żołnierzy na stonawskim cmentarzu
Zdjęcie nr 1. Ciała 20 poległych i pomordowanych polskich żołnierzy na stonawskim cmentarzu

Wtedy to - w dwudziestą rocznicę czeskiej zbrodni - upamiętniono ofiary bestialskiego mordu. Nad zbiorową mogiłą polskich jeńców w zaolziańskiej Stonawie - żołnierzy 12 wadowickiego pułku piechoty - zakłutych przez czeskich żołdaków bagnetami i dobijanych kolbami karabinów, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów (patrz zdjęcie nr 2), podczas której przemawiał wojewoda katowicki Michał Grażyński. Odbiło się to wówczas szerokim echem nie tylko na Zaolziu. Wkrótce jednak wybuchła II wojna światowa, a po niej nowe czeskie panowanie. Choć ten fragment historii naszych stosunków z południowymi sąsiadami po wojnie wymazano nawet z polskich  podręczników historii, staraniem miejscowych polskich mieszkańców, nigdy nie zabrakło na tej mogile kwiatów, zaś w dniu Wszystkich Świętych zawsze paliły się świece.
wojewoda śląski Michał Grażyński
Zdjęcie nr 2. W dwudziestolecie tragedii w Stonawie nad mogiłą poległych i pomordowanych przemawiał wojewoda śląski Michał Grażyński
 
    Gdy tylko na początku lat dziewięćdziesiątych zaistniała taka możliwość, miejscowi działacze Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Stonawie zwrócili się do Konsulatu Polskiego w Ostrawie o pomoc finansową przy rekonstrukcji tego miejsca pamięci narodowej (patrz zdjęcie nr 3).

Widok mogiły 20 poległych i pomordowanych polskich żołnierzy po rekonstrukcji w 1991 roku.
Zdjęcie nr 3 Widok mogiły 20 poległych i pomordowanych polskich żołnierzy po rekonstrukcji w 1991 roku.

O konformizmie ówczesnych  przedstawicieli dyplomatycznych RP - a może i obawach miejscowych działaczy przed czeskimi prześladowaniami - świadczy tablica, ufundowana wtedy przez ostrawski konsulat. Wyryto na niej napis: Dwudziestu poległym dnia 26 stycznia 1919 w Stonawie. W myśl poprawności politycznej rządzącej wtedy w Polsce Unii Demokratycznej (tę partię reprezentował ostrawski konsul generalny) nie ma na tej tablicy ani słowa o pomordowanych, chociaż poległych było kilku, natomiast kilkunastu, wbrew postanowieniom konwencji genewskiej o jeńcach wojennych, zostało bestialsko zamordowanych. Zresztą Czesi od samego początku swych zabiegów o zaanektowanie Śląska Cieszyńskiego nie kierowali się prawem międzynarodowym. Bez wypowiedzenia wojny dokonali zdradzieckiej napaści na polskie rubieże.
            O czesko-polskim sporze granicznym po pierwszej wojnie światowej pisaliśmy już w naszym biuletynie, zwłaszcza w jego pierwszym numerze z 23 stycznia 2004. Gwoli przypomnienia podajemy jednak kilka faktów związanych z tamtymi wydarzeniami.
            Po załamaniu się monarchii austriackiej w r. 1918, zbierająca się na wiecach ludność Ziemi Cieszyńskiej opowiedziała się za utworzeniem przez polskie partie polityczne Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Tym samym mieszkańcy tej ziemi wypowiedzieli się za przynależnością do Polski, odradzającej się po 130 latach niewoli. 5 listopada 1918 została w tej sprawie podpisana umowa między wspomnianą Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego oraz czeskim Zemským národním výborem pro Slezsko (dalej ZNV) w Ostrawie dotycząca tymczasowego  rozgraniczenia i współdziałania lokalnych władz polskich i czeskich, oparta na istniejących układach etnicznych. Woli miejscowej ludności, opowiadającej się za przynależnością do Polski  nie respektowali czescy politycy w Pradze, choć było to niezgodne z programem pokojowym prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona z 22 stycznia 1918, mówiącym o samostanowieniu narodów, na mocy którego również i Czesi - po prawie trzystu latach poddaństwa - odzyskali swoją państwowość. W aspiracjach do panowania nad całym dawnym Księstwem Cieszyńskim bez ogródek posługiwali się argumentami ekonomicznymi, chęcią zagrabienia tamtejszych bogactw naturalnych oraz zawładnięcia prowadzącą przez te tereny koleją koszycko-bogumińską, zbudowaną w czasach austriackich. Określił to bez żenady w książce „O Těšínsko”, wydanej w r.1928, Ferdinand Pelc, który w r. 1918 przewodniczył ZNV w Ostrawie, pisząc: „szło o to, by dostać do naszych rąk tereny z większością polską lub niemiecką, mieszkającą na obszarze polskim i to za zgodą mieszkańców tego terytorium, bądź bez ich zgody, przy użyciu wojska”.
            Do akcji zbrojnej zaczęli się Czesi przygotowywać już w grudniu 1918. Do momentu uformowania się armii czechosłowackiej w oparciu o austriackie kadry dowódcze i przesłane z Włoch i Francji dywizje legionarzy, nie podjęli jednak działania. Czechosłowackie przygotowania wojskowe nie były obce Dowództwu Okręgu Wojskowego w Cieszynie, którym kierował pułkownik Franciszek Ksawery Latinik. Informował on systematycznie swoich zwierzchników w Krakowie i w Sztabie Głównym w Warszawie. Tam jednak nie doceniono należycie wieści o zagrożeniu czeskim, gdyż w tym czasie większość sił zbrojnych zaangażowana została w obronę Lwowa i Małopolski Wschodniej przed Ukraińcami (dokąd skierowano również jednostki wojskowe z Cieszyna) oraz we wsparcie Powstania Wielkopolskiego.   
            Ten tragiczny błąd, wywodzący się z - ponawianej już w historii - naiwnej wiary w uczciwość deklaracji południowego, słowiańskiego sąsiada, Czesi  skwapliwie wykorzystali. Mając ogromną przewagę w ludziach i uzbrojeniu, dokonali 23 stycznia 1919 podstępnej, zdradzieckiej napaści na Śląsk Cieszyński. Przebrani w mundury armii alianckich tegoż dnia około godz. 10.30 wezwali pułkownika Latinika do wycofania polskich wojsk za granicę Śląska Cieszyńskiego, grożąc że w przeciwnym razie siły koalicyjne przystąpią o godz. 13 do obsadzenia jego obszaru. Pułkownik Latinik nie zorientował się od razu, że chodzi o mistyfikację i nie zdążył aresztować jej aktorów. Tymczasem w wysuniętej najbardziej na północ części późniejszego Zaolzia już z samego rana, tegoż dnia, rozpoczęto zbrojny atak na bogumińską linię demarkacyjną. Również i w Boguminie próbowano podobnej mistyfikacji jak w Cieszynie, lecz dowodzący tam pułkownik Mroczkowski zorientował się, że chodzi o podstęp, skontaktował się ze swoim dowództwem i otrzymał jednoznaczny rozkaz obrony miasta, wraz z tamtejszym węzłem kolejowym. Polacy zostali jednak otoczeni przez czeskich żołnierzy, którzy już wcześniej niepostrzeżenie  przybyli do Bogumina, przekraczając granicę przebrani za cywilów i dopiero w ostatniej chwili zakładali mundury wojskowe oraz wyciągnęli ukrytą broń. Nie widząc wyjścia z tej sytuacji, pułkownik zdecydował się na wyprowadzenie swych żołnierzy z bogumińskiej pułapki. Dowodzący w Boguminie czeski major Sykora obiecał podstawienie specjalnego pociągu do wywiezienia Polaków w zamian za uwolnienie czeskich jeńców przetrzymywanych w Piotrowicach. Kiedy jednak czescy  jeńcy zostali uwolnieni, polskich żołnierzy wzięto do niewoli, zaś bogumiński węzeł kolejowy, wraz z całym miastem, został opanowany przez Czechów.
            Tego samego dnia stoczono też bitwę o polską część Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Jego obroną kierował dowódca garnizonu frysztackiego podpułkownik Stanisław Springwald, dysponujący trzema kompaniami piechoty oraz miejscową milicją. Również i tu czeski atak rozpoczął się od uderzenia na dworzec kolejowy w Dąbrowej, i tak samo jak w Boguminie zastosowano podstęp. Ataku dokonali „cywilni” przybysze, ukryci uprzednio w hotelu sąsiadującym z dworcem kolejowym, którzy obrzucili polskie stanowiska granatami. W Karwinie dali się atakującym Czechom we znaki górnicy, ostrzeliwując ich spoza domów i drzew. Walki trwały w tym dniu i w innych miejscowościach. Bój o Karwinę został rozstrzygnięty następnego dnia, kiedy Czesi przerzucili tam dwa bataliony wojska z opanowanego już Bogumina. Dzięki zdobyciu tych celów atakujący Czesi weszli na zaplecze dotychczasowych polskich linii obronnych.  W tych okolicznościach następnego dnia nie kontynuowali już na tym odcinku działań zaczepnych, lecz zajęli się umocnieniem na zdobytych pozycjach i szukaniem broni w domach  polskich mieszkańców oraz ich pacyfikowaniem (np. rozstrzeliwanie za posiadanie jednego naboju karabinowego, czy wzięcie do niewoli cywilnych zakładników, pod groźbą ich rozstrzelania w razie ataku na czeskich żołnierzy). Lokalni, polscy przywódcy narodowi i robotniczy zostali w tym dniu internowani i zamknięci w gmachu polskiego sierocińca w Orłowej. Ten i inne fakty związane z czeską napaścią opisała z autopsji Zofia Kirkor-Kiedroniowa w rozdziale ósmym, drugiego tomu swoich Wspomnień.  
            Wieczorem 23 stycznia, tzn. kilka godzin później, niż na północy, Czesi zaatakowali również na odcinku południowym zachodniej części Ziemi Cieszyńskiej, od strony tunelu w Mostach, graniczących ze Słowacją, skąd nadjechały pociągi z trzema batalionami legionarzy z formowanego we Włoszech pułku piechoty. Tego odcinka bronił ze strony polskiej jeden pluton piechoty pułku Ziemi Cieszyńskiej, dowodzony przez podporucznika Gustawa Krzystka, wspierany przez miejscową milicję. Wobec przeważającej liczby wroga, nie mogąc liczyć na jego odparcie w starciu zbrojnym, polscy obrońcy tego odcinka rozmontowali po swojej stronie tunelu tory, co nie powstrzymało ataku, lecz opóźniło nieco czeskie natarcie na Jabłonków, Trzyniec i Cieszyn. Stoczono też górską bitwę w okolicy miejscowości Gródek, w której obydwie strony poniosły straty w ludziach. Podobnie jak w powiecie karwińskim, Czesi i tu dopuszczali się zbrodni ludobójstwa, mordując jeńców i rannych, żołnierzy i cywilów. Przykładem ich bestialstwa była na tym odcinku śmierć robotnika huty trzynieckiej Karola Stryi, którego po wzięciu do niewoli zbito kolbą karabinu, zepchnięto do potoku i dobito strzałem w głowę. Podobne zbrodnie popełnili czescy mordercy w mundurach wojskowych w niedzielę 26 stycznia w Stonawie i Olbrachcicach, kiedy ludność miejscowa zamierzała, po nabożeństwach w swoich kościołach, pójść do urn i wziąć udział w wyborach do parlamentu Rzeczypospolitej, odbywających się w tym dniu w całej Polsce. Nie dopuszczenie mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej do udziału w tych wyborach było głównym powodem rozpoczęcia czeskiego zdradzieckiego ataku na Śląsk Cieszyński tuż przed tą datą. Zajmujący się tą problematyką historycy czescy, z Jaroslavem Valentą na czele, nawet jeszcze w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku bez żenady akceptowali takie postępowanie. Masowy udział ludności w tych wyborach byłby bowiem namacalnym potwierdzeniem jej woli przynależenia do Polski, a do tego Czesi nie chcieli dopuścić.
            Bestialskie morderstwa, dokonane przez czeskich zbirów w mundurach wojskowych w Stonawie, stały się swego rodzaju cichym symbolem. Choć podobnych morderstw dopuścili się Czesi i w innych miejscowościach, ta nie uległa zapomnieniu dzięki staraniom miejscowego księdza Franciszka Krzystka i okolicznej ludności. To ksiądz Krzystek zorganizował zbiórkę bielizny, by choćby w ten sposób okryć nagość zamordowanych i ogołoconych żołnierzy. To na Jego zlecenie Leo Beer,  zawodowy fotograf z niedalekiego Frysztatu wykonał zdjęcia ofiar zbrodni, to On zadbał o zapisanie  nazwisk zidentyfikowanych zwłok w księdze parafialnej, choć nie wszystkie personalia udało się ustalić. Bezwzględni czescy mordercy zdzierali bowiem ze swych ofiar i kradli odzież oraz obuwie wraz z dokumentami osobistymi. To ksiądz Krzystek, ścigany przez Czechów (patrz zdjęcie nr 4) , postarał się też o godny pochówek ofiar stonawskiej zbrodni, w czym pomagali Mu miejscowi wierni.
Pomnik na grobie ks. dziekana Franciszka Krzystka, proboszcza ze Stonawy
Zdjęcie nr 4. Pomnik na grobie ks. dziekana Franciszka Krzystka, proboszcza ze Stonawy, który przyczynił się do wykonania dokumentacji dotyczącej ofiar tragedii. Ze stycznia 1919r.
            W zbiorowej mogile, wyłożonej podarowanymi przez Księdza deskami, którymi nakryto również zwłoki ofiar, gdyż nie sposób było zrobić w tak krótkim czasie tylu trumien, spoczęli żołnierze 12 wadowickiego pułku piechoty. Zostali skierowani do obrony tej ziemi w chwili, gdy chłopcy spod Cieszyna walczyli na Wschodzie, dokąd wysłano ich w wierze w pokojowe deklaracje Masaryka i Beneša. Marszałek Józef Piłsudski, zdając sobie sprawę z błędu, popełnionego na skutek nieuzasadnionego zaufania wobec czeskich przywódców, oświadczył: „Dając wiarę deklaracjom Masaryka i wyraźnym zapewnieniom rządu praskiego, który wielokrotnie przyznawał nasze prawa do kwestionowanych obszarów, pozostawiłem na tych terenach jedynie drobne jednostki wojskowe. Uważam tę niespodziewaną napaść za nieopisaną zdradę ze strony Czechów”.
            Pomimo ogromnej przewagi militarnej czeskich najeźdźców, dowódca Okręgu Wojskowego Cieszyn, pułkownik Franciszek Ksawery Latinik – po tym jak w momencie zaskoczenia uwierzył czeskim przebierańcom – wraz ze swoim zwierzchnikiem, dowódcą Okręgu Generalnego w Krakowie, generałem Emilem Gołogórskim, postanowili zastosować manewr taktyczny. By nie dopuścić do zbrojnego zajęcia i zniszczenia przez Czechów Cieszyna, zdecydowano się na utworzenie - obok linii obronnej w zachodniej części Śląska Cieszynskiego - także linii odwrotu na Wiśle. Dzięki temu manewrowi, Czesi zamierzający zająć cały Śląsk Cieszyński, aż po rzekę Białkę, zostali pod Skoczowem odparci i zmuszeni do wycofania.
 Nazwy miejscowości, w których stoczono bitwy podczas czeskiej, zdradzieckiej napaści w styczniu 1919, zostały w r. 1934 umieszczone na kartuszach u dołu postumentu pomnika Cieszyńskiej Nike (patrz zdjęcie nr 5), zniszczonego przez Niemców w pierwszym dniu II wojny światowej. Pisaliśmy już kilkakrotnie o trwającej  rekonstrukcji tego pomnika. Wspominaliśmy też o czeskim konsulu generalnym z Katowic, który 12 października 2005 - za zgodą gospodarzy - zaprosił do cieszyńskiego ratusza przedstawicieli Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika. „W imię dobrosąsiedzkich stosunków” usiłował ich nakłonić do nie zamieszczania na postumencie kartuszy  z nazwami pól bitewnych, związanych z czeską agresją w zaolziańskiej części Ziemi Cieszyńskiej. Czeski konsul stawiał też żądania, by odsłonięcia pomnika nie dokonywać w kontekście jakichkolwiek rocznic ważnych dla narodu polskiego, gdyż mogłoby to drażnić Czechów. W państwie w pełni demokratycznym obcy dyplomata, dopuszczający się takiego nacisku w celu przemilczania zbrodni popełnionych w przeszłości przez swoich rodaków, miast dążyć do pojednania w imię prawdy, ryzykowałby, że stanie się „personą non grata”. Tymczasem w  samym  Cieszynie, zdominowanym przez liberałów,  mówi się o tym fakcie szeptem, by nie daj Boże nie narazić się sąsiadom.
 
Pomnik Cieszyńskiej Nike z kartuszami u podnóża
 
Zdjęcie nr 5. Pomnik Cieszyńskiej Nike z kartuszami u podnóża
 
W tym kontekście napawają otuchą słowa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, z Jego orędzia wygłoszonego przed Zgromadzeniem Narodowym 23 grudnia 2005, podczas uroczystości Jego ślubowania: „moim zadaniem jest doprowadzić do tego, by nasze stosunki z innymi państwami stały się czynnikiem dynamizującym przemiany, wzmacniającym nasze poczucie wartości i nasze przywiązanie do Ojczyzny. Drogą do tego jest odrzucenie narodowych kompleksów, ciągłego podnoszenia naszych słabości, chorobliwej tendencji do naśladownictwa także wtedy, gdy chodzi o zjawiska i postawy wątpliwe, czy też jawnie szkodliwe. Aby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być. Gdy się chce szacunku innych, trzeba najpierw szanować siebie”.
Nawiązując do tytułu niniejszych rozważań, w kontekście powyższego cytatu, warto uzmysłowić zwłaszcza młodszemu pokoleniu czytelników, że to nie my - Polacy - winniśmy z zażenowaniem wymawiać słowo Zaolzie. To zażenowanie jest wynikiem kompleksów wpajanych polskiemu społeczeństwu przez lata komunizmu. To nie Polska i Polacy winni przepraszać Czechów za Zaolzie, lecz w imię prawdy historycznej powinni zostać przez Czechów przeproszeni. Agresja roku 1919 była tylko tragicznym preludium do okrutnego i zbrodniczego prześladowania miejscowych Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym ubiegłego wieku i dobrze przemyślanej, celowej depolonizacji również po II wojnie światowej. Rok 1938, kiedy to Beneš sam zaproponował Polsce zwrot spornego terytorium, był dla wielu Zaolzian krótkim okresem wytchnienia, zachłyśnięcia się wymarzoną niepodległością, na nowo niestety odebraną w niespełna rok później przez agresorów niemieckich. 
Dziś, kiedy liczba polskich mieszkańców Zaolzia stopniała już prawie pięciokrotnie na skutek intensywnego, dobrze przemyślanego, celowego wynaradawiania (wysiedlenie wielu tysięcy Polaków ze Śląska Zaolziańskiego po pierwszej i drugiej wojnie światowej, prowokacje i długoletnie więzienia z pracą w kopalniach uranu z późniejszymi śmiertelnymi skutkami, konfiskaty polskiego mienia społecznego, likwidacja szkolnictwa polskiego i polskości kościołów, zacieranie historycznych nazw polskich miejscowości i eliminacja języka rdzennej ludności z życia publicznego i in.)  chciałoby się – w połączonej Europie – usłyszeć od Czechów słowa, które nigdy dotąd nie padły z ust ich przedstawicieli: „Zawiniliśmy! My i nasi przodkowie. Przepraszamy i prosimy o przebaczenie”.
Mając w świeżej pamięci również inne słowa ze wspomnianego orędzia prezydenckiego: „Polska i jej prezydent nigdy nie mogą zapomnieć o rodakach żyjących poza granicami kraju” i że „nasz kraj potrzebuje rozliczenia przeszłości”,  rozpoczęliśmy rok 2006 rok w naszym zespole redakcyjnym z nadzieją, że właściwej oceny doczeka się także prawda o zaolziańskiej Golgocie XX wieku.   
Alicja Sęk
...................................................................................................................................
PS. A IPN milczy! 

sobota, 25 stycznia 2014

Nasza zima zła!

+ 20°C     Grecy zakładają swetry (jeśli je tylko mogą znaleźć).

+ 15°C     Jamajczycy włączają ogrzewanie (oczywiście,jeśli je mają).

+ 10°C    Amerykanie zaczynają się trząść z zimna. Rosjanie na daczach sadzą ogórki.

+ 5°C      Można zobaczyć swój oddech. Włoskie samochody odmawiają posłuszeństwa. Norwegowie idą                         kąpać się w jeziorze.

 0°C        W Ameryce zamarza woda.

- 5°C       Francuskie samochody odmawiają posłuszeństwa.

- 15°C     Kot upiera się, że będzie spał z tobą w łóżku. Norwegowie zakładają swetry.

-17.9°C  W Oslo właściciele domów włączają ogrzewanie. Rosjanie ostatni raz w sezonie wyjeżdżają na                             dacze.

- 20°C    Amerykańskie samochody nie zapalają.

- 25°C    Niemieckie samochody nie zapalają. Wyginęli Jamajczycy.

- 30°C    Władze podejmują temat bezdomnych. Kot śpi w twojej piżamie

- 35°C    Zbyt zimno, żeby myśleć. Nie zapalają japońskie samochody.

- 40°C    Szwedzkie samochody odmawiają posłuszeństwa.

- 42°C    W Europie nie funkcjonuje transport. Rosjanie jedzą lody na ulicy.

- 45°C    Wyginęli Grecy. Władze na serio zaczynają dbać o bezdomnych.

- 50°C    Powieki zamarzają w trakcie mrugania. Na Alasce zamykają lufcik podczas kąpieli.

- 60°C    Białe niedźwiedzie ruszają na południe.

- 70°C    Zamarza piekło.

- 73°C    Fińskie służby specjalne ewakuują świętego Mikołaja z Laponii. Rosjanie zakładają uszanki.

- 80°C    Rosjanie nie zdejmują rękawic nawet przy nalewaniu wódki.

- 114°C  Zamarza alkohol etylowy! Rosjanie są wkurzeni!
*********************************************************************************************

piątek, 24 stycznia 2014

Zaproszenie dla Al - Kaidy. Kolejne!

      No proszę! Jak to niektórzy uwierzyli w rewelacje ludzi podejrzanych o terroryzm  oraz pismaków szukających zwiększenia poczytności swoich gazet ("Zaproszenie dla Al - Kaidy" - http://tiny.pl/hpwx4  oraz ciąg dalszy - http://tiny.pl/hp815 )! Temat "tajnego więzienia" w Polsce pojawiał się w mediach wiele razy. Dowodów nikt nie przedstawił. To nie przeszkadza politykom, by spróbować upiec swoją "pieczeń". Zwłaszcza tym którym opada. W sondażach. Robią rozgłos wokół artykułu z "Washington Post". http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wiezienie-w-polsce-kosztowalo-cia-15-milionow-dolarow/eh50k
      Wypowiedziom "geniuszy" mówiących o więzieniu i torturowaniu, narażających Polskę na atak terrorystyczny, towarzyszy jazgot w internecie. Przywoływana jest nawet postać śp. Andrzeja Leppera mówiącego w Sejmie (29.11.2001 r.) o talibach w Klewkach i wągliku. Raczą nie zauważać faktów, że coś tu nie gra z datami. A to dlatego, że według "Washington Post" agenci CIA, pojawili się w siedzibie polskiego wywiadu ponad rok później. Pan senator Pinior tego nie zauważył? Pan poseł Palikot nie zwrócił uwagi? Dla  internetowych "geniuszy" nie ma to znaczenia? Może miałoby, gdyby zastanowili się jakie skutki może to przynieść.
      Ludzie! Nie narażajcie Polski! Zrozumcie, że śp. Andrzej Lepper mówił te słowa zanim jakikolwiek samolot "z więźniami talibskimi" tam wylądował. A jeśli uważacie, że macie dowody na to co twierdzicie, idźcie z nimi do organów ścigania a nie zachowujcie się jak organy! 
      Polska miała stać się obiektem ataku: http://wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Gen-Pruszynski-Polska-miala-byc-celem-ataku-terrorystycznego,wid,17108027,wiadomosc.html?ticaid=11431a
      I jeszcze jedno: wolałbym nie przywoływać tragicznie zmarłego pana Andrzeja Leppera. Ale robią to inni bez najmniejszych skrupułów. A tutaj, wywiad z nim, krótko po tym co powiedział w Sejmie: 

   
PS. Szanowni krzykacze! Oskarżcie jeszcze L. Millera o spowodowanie śmierci Hanki      Mostowiak. To mogą być właśnie te kartony!                                                                                                                                                  

środa, 22 stycznia 2014

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Teściowa. Na wesoło!

Smutny
- Dlaczego masz taką nieszczęśliwą minę?
- Moja żona wyjeżdża na tydzień do swojej matki.
- I z tego powodu jesteś taki ponury?
- Muszę, bo inaczej nie wyjedzie.

Syn wyjeżdża na wakacje do babci. Kupię mu wuwuzelę, niech teściowa się ucieszy!

- I jak tam, zięciu, spodobały się wnuczkowi zabawki?
- Mama da spokój… wszystkie prezenty rozwalił. I samochodziki, i czołg, i choinkę, i wszystkie bombki…
- I prezent ode mnie też?
- Nie, młotek od mamusi jest cały.

Zięciu! Nie ruszaj muchy. Roznosi zarazki.
- Niech się mamusia nie boi, mamusi nie podniesie.

Teściowa do dzieci:
-  Zapiszę wam cały majątek pod warunkiem, że pochowa mnie sam papież i to w Watykanie.
Zięć zerwał się od stołu natychmiast i gdzieś pognał. Wraca po kilku dniach i oznajmia zdyszany, ale radosny:
- Nie pytajcie mnie gdzie byłem, z kim rozmawiałem i ile zapłaciłem! A mamusia niech szykuje się na… czwartek!

Iksiński wraca w środku nocy do domu. Głośno krzyczy:
- Kto tu rządzi?
- My! Odpowiedziały, teściowa z żoną.
- No to rządźcie się dalej. Bo właśnie przepiłem całą wypłatę.

Teściowa do zięcia:
- Nigdy się nie rozumiemy! Ja jestem zagorzałą katoliczką.
Zięć do teściowej:
- Ja też jestem za gorzałą!

Zięciowie postanowili kupić teściowej złote kolczyki na urodziny. Przyjechali z różnych miejscowości. Było jeszcze sporo czasu, więc wstąpili do knajpki. Coraz przyjemniej i weselej, ale w końcu jeden mówi:
- Jeśli będziemy pić dalej, zabraknie nam na te złote kolczyki.
- Żaden problem! Kupimy jej srebrne, a na razie pijemy dalej.
Po jakimś czasie, ten mniej pijany mówi:
- Skończmy już, bo nam zabraknie nawet na srebrne.
- Żaden problem, kupimy jej za rok. A na razie, tylko przekłujemy uszy.

Napad w banku. Rabusiowi zsunęła się maska. Natychmiast ją poprawił i zapytał faceta z kolejki:
-Widziałeś moją twarz?
-Tak.
Złodziej go zastrzelił, następnie spojrzał na kobietę obok i pyta:
-A ty widziałaś moją twarz?
-Nie, ale mój zięć, który schował się za tamtym filarem, widział!

Lokaj oznajmia hrabiemu:
- Jaśnie panie, przybyła matka pani hrabiny.
- Czemuż to Janie nie powiesz wprost, że przyszła teściowa?
- Bo bałem się, że pana hrabiego szlag trafi.

                                                                                  

sobota, 11 stycznia 2014

WOŚP znów "zagra"

     Zagra jutro po raz 22-gi. Znów pojawią się tysiące kwestujących młodych Polek i Polaków. Kwestujących nie dla siebie. Dla najmłodszych i najstarszych Polaków. Wielki szacunek im się za to należy! Czynią to mimo złej pogody, a nieraz i złych zachowań ludzi, ludzi którym dobrej woli brakuje.
     WOŚP, dzięki wsparciu milionów Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli, przyczyniła się do uratowania wielu istnień ludzkich, zwłaszcza tych najmłodszych. Zatem, komu to przeszkadza? Dlaczego jest tak bezpardonowo atakowana? Skąd tyle jadu? Skąd tyle pomówień: o nierozliczanie się z pieniędzy, przekręty finansowe, itd.? Czy naprawdę niektórzy posługują się gruczołem jadowym, a nie mózgiem? Przecież szkodzą tym którzy tego sprzętu najbardziej potrzebują!
     Na forach internetowych pojawiają się nieraz głosy, by przeciwnicy WOŚP nosili przy sobie oświadczenia, że nie życzą sobie, by ratowano ich sprzętem zakupionym przez WOŚP. Powiedzmy, że to tylko żart. Oczywiście nikt im wypadku czy choroby nie życzy i z pewnością nie miałby nic przeciw ratowaniu ich właśnie tym sprzętem. A sami ratowani?
     Szanowni krzykacze! Żadna kontrola nie wykazała tego o co niektórzy Orkiestrę oskarżają. Oczywiście anonimowo, zwłaszcza na forach internetowych.  Zechciejcie zapoznać się z Ustawą o zbiórkach publicznych: http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-marca-1933-r-o-zbiorkach-publicznych/  Ze zrozumieniem oczywiście. A wynika z niej m.in.to: "Osoby, organizujące lub przeprowadzające zbiórkę, nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia". Tutaj: rozliczenia finansowe WOŚP, zeszłoroczne oraz z poprzednich lat: http://www.wosp.org.pl/fundacja/rozliczenia_finansowe  Oby wszystkie fundacje były tak transparentne. Jeśli nie chcecie pomóc, przynajmniej nie przeszkadzajcie ludziom dobrej woli!
     Jeszcze to, skopiowane z Gazety.pl: "Ile zarabia Owsiak i jego żona? Dokładne dane" - http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/415829,ile-owsiak-zarabia-na-orkiestrze-dane-ze-sprawozdania-finansowego-wosp.html  oraz to: http://plejada.onet.pl/jurek-owsiak-najpiekniejsze-jest-to-ze-budzisz-sie-rano-i-nie-masz-focha/3mvtr
     Pisałem o tym wcześniej: http://probus.blogspot.com/2012/01/tyle-jest-wart-czowiek-ile-drugiemu.html (w tym: jakie cele były realizowane od początku działania WOŚP)  Jeszcze wcześniej pisałem: http://tiny.pl/hjmrv  Jeśli poruszyło to choć jedno sumienie, warto było pisać.

PS. Można też wspomóc, nie wychodząc z domu, wysyłając SMS na numer 75565 o treści: SERCE . To tylko 6.15 zł brutto, a Orkiestra "gra" tylko raz w roku. 

Tyle jest człowiek wart ile drugiemu pomoże!  

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Uśmiechnij się!

Kaznodzieja wygłasza niedzielne kazanie na temat przebaczenia. Po płomiennej przemowie pyta zgromadzonych:
- Ilu z was, bracia, przebaczy swoim wrogom?
Połowa wiernych podnosi ręce do góry. Niezadowolony kaznodzieja kontynuuje kazanie. Mija 20 minut i znowu pyta:
- Ilu z was, bracia, przebaczy swoim wrogom Tym razem zgłasza się jakieś 80%. Kaznodzieja jeszcze zawiedziony wraca do kazania. Mija kolejne 30 minut. Kaznodzieja znowu pyta:
- Ilu z was, bracia, przebaczy swoim wrogom?
Ponieważ wszyscy już myślą o obiedzie, wszyscy podnoszą ręce do góry. Wszyscy z wyjątkiem staruszki z drugiego rzędu. Kaznodzieja pyta:
- Dlaczego pani nie chce przebaczyć wrogom?   

- Nie mam żadnych.
- Jakie to niezwykłe! Ile pani ma lat?
- 93.
- Niech pani wyjdzie na środek i powie wszystkim jak to możliwe, żeby w takim sędziwym wieku nie mieć żadnych wrogów.
Staruszka nieśmiało wychodzi na środek, bierze mikrofon i mówi:  

- Przeżyłam wszystkich drani! 

To było 1 kwietnia: Dzwonię do żony: mówię, że wszystko stracone, biznes padł i jestem spłukany.
Przyjeżdżam do domu, a jej już nie ma, spakowała swoje rzeczy i wyniosła się.
I dobrze! Po co mi baba bez poczucia humoru!

W autobusie: 
- Panie! Co pan tak się o mnie ociera? Ma pan na mnie ochotę?
- Nie… skądże…
- To odsuń się pan bo może inni mają.

Los Angeles, zajefajny bar, prawie sami faceci. Barman robi drinka. Na koniec wziął cytrynę, wycisnął , włożył do imadła, wycisnął, rzucił ochłap na stół i woła:
- 1000 dolarów dla każdego, kto da radę wydusić chociaż jedną kroplę.
Facet przy barze krzyknął:
-Szykuj kasę!
 Wstał, podszedł do barmana. Chwycił, ściska, ściska i…nic z tego. Tylko gwizdy i śmiech, zdenerwowany rzucił skórkę na bar i usiadł na miejsce.
Widział to facet przy najdalszym stoliku – 2 m wzrostu, wielki jak Pudzian, napakowany jak Arnold za najlepszych lat, ręka jak dwa bochny. Podszedł,ścisnął mocno, mocniej i…nic. Zasapany i zły usiadł i zaczął dopijać drinka.
          Na to podchodzi po cytrynę taki facio, postura jak Woody Allen, w okularkach, niski, chudziutki, łysawy, małe rączki.
Ekipa krzyczy:
- Spadaj pajacu!
 Napakowany rechocze z gościa, Barman też trzęsie się ze śmiechu. Chudzinka bierze cytrynę jedną ręką i… wyciska jeszcze pół szklanki.W barze kompletna cisza…
Po minucie jakiś nieśmiały głos się pyta:
– Chłopie, kto ty jesteś, jak to zrobiłeś?.
Chudy uśmiechnął się, zabrał kasę od barmana, nałożył okulary, a wychodząc z baru rzucił cichutko:
- Mam na imię Zdzisław, jestem komornikiem Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ. 


Hotel. Recepcjonista do przybyłej pary:  
- Na weekend?
- Tak.
- Dzieci państwo posiadają?
- Posiadają..
- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad bez dzieci?!
- Tak.
- A kto został z dziećmi?
- Żona.

- Czy ożenisz się ze mną?
- Nie.
- To złaź!

Późna nocą, policja zatrzymuje mocno podchmielonego mężczyznę:
- A dokąd to o tej porze?
- Idę wysłuchać kazania.
- Ciekawe kto o drugiej w nocy wygłasza kazania?
- Jak to kto? Moja żona.

- Tato, w tym roku chcemy pieska - powiedziały dzieci.
- Oj, nie wydziwiajcie! Będzie jak co roku karp - odrzekł ojciec.

Ojciec strofuje syna: 
- Wziąłbyś się za jakąś robotę, a nie tylko bąki zbijać! Ja w Twoim wieku po całych nocach rozładowywałem wagony…
Z kuchni matka dorzuca:
- Taa… Dopóki Cię nie złapali…

Rozmowa pilota z wieżą. Pilot chcąc być dowcipny, zgłasza się do lądowania i mówi do kontrolera lotów:
- Zgadnij kto?
Na to kontroler zgasił wszystkie światła na pasie startowym i odpowiada:
- Zgadnij gdzie?

Dyrygent:
– Jak widać, że facet jest kiepskim materiałem na muzyka, to daje się mu dwie pałeczki i sadza za werblem.
Na co werblista:
– A jak i do tego się nie nadaje, to mu się jedną pałeczkę odbiera i stawia przed orkiestrą.
  
Nie sikać do stawu!
Mąż pyta żonę:
- Kochanie co byś zrobiła gdybym wygrał w totka?
- Wzięłabym połowę wygranej i odeszła od ciebie -oświadcza żona.
- Trafiłem trójkę, masz osiem złotych i wyp*******j! -odpowiada mąż.

W autobusie: 
- Panowie, uwaga na jajka!
- Kupiła pani jajka?
- Nie. Gwoździe.

Stary Indianin zwołał swoich synów, kazał im się ustawić w szeregu i spytał:
- Kto zepchnął nasz „domek z serduszkiem” ze skały?
Nikt nie odpowiedział…więc zapytał ponownie:
- Kto zepchnął nasz „domek z serduszkiem” ze skały?
I znowu odpowiedzią była cisza…
Stary Indianin rzekł więc:
- Opowiem wam historię małego Georga i jego ojca – dużego Georga. Mały George ściął wiśniowe drzewo. Przyznał się ojcu i nie został ukarany. Czy teraz odpowiecie mi na pytanie – kto zepchnął nasz „domek z serduszkiem” ze skały?
Najmłodszy z synów odpowiedział:
- Ja zepchnąłem…
Stary Indianin chwycił syna i spuścił mu ogromne lanie…
Płacząc mały Indianin pyta ojca:
- Mały Goerge powiedział prawdę i nie został ukarany, ja powiedziałem prawdę i zostałem ukarany, dlaczego tato ??
Stary Indianin odrzekł:
- Duży George nie siedział na drzewie gdy mały George je ściął…

- Mamo, a co bocian robił, potem jak już dziecko Ci przyniósł?
- Trzy dni pił z kolegami, a potem dwa dni chrapał.

- Wiesz? Kupiłem córce pianino na urodziny i myślałem, że będzie na nim grać. Niestety nie wyszło.
- Podobnie było u mnie, gdy kupiłem teściowej walizkę.

Rozmowa dwóch kolegów:
- Słyszałem, że są w sprzedaży takie szkła przez które wszystko wydaje się piękniejsze, nawet własna żona…
- Znam je już od lat. Są dobre, tylko stale trzeba je napełniać.

Starsze małżeństwo płynie łódką. Nagle rozpętała się straszna burza. Mąż  do żony:
- Wiesz co stara, taka burza, chyba my już do brzegu nie dopłyniemy, bo nas piorun zabije po drodze. Wyznajmy sobie ile razy kto kogo zdradził.
Żona  zgodziła się. Zaczęła opowiadać, jak to zdradziła męża 3 razy: z Frankiem, Józkiem i Kazikiem. Opowiedziała o szczegółach. Na koniec mówi:
- No stary, teraz twoja kolej.
- Wiesz co stara, chyba się przejaśnia.

Rozwód:                                                                 Adwokat pyta swojego klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach!
- Pije?
- Nie, łazi za mną!

Petent pyta sekretarkę:
- Naczelnik przyjmuje?
- Nie odmawia…

Dzwoni telefon. Mąż mówi do żony:
- Jak do mnie to powiedz, że nie ma mnie w domu.
Żona odbiera i mówi:
- Mąż jest w domu…
Mąż:
- Dlaczego tak powiedziałaś, przecież mówiłem?!?
- Bo to był telefon do mnie! – odpowiada żona.


Pomysły: PIERWSZY: Ehhhh... Nakupić by tak chińskich zegarków - jak najtaniej, potem cofnąć się wehikułem czasu, tak z 20lat wstecz, sprzedać jak najdrożej, a potem za zarobione pieniądze nakupić dolarów po ówczesnym kursie... DRUGI: Albo lepiej! Wynaleźć taką ksero kopiarkę, która może kopiować przedmioty.Wziąć bryłkę złota i kopiować, kopiować... TRZECI: .....  yyyy  eee  ...Tak więc, panowie ministrowie, czy są jeszcze jakieś inne pomysły na uzdrowienie naszej gospodarki?

sobota, 4 stycznia 2014

Emeryci i renciści! Popierajcie PO - PSL czynem! Ciąg dalszy, czyli kolejny pomysł rządzących "geniuszy"

Gdy rządzącym brakuje pomysłów na rozwój kraju, drenują kieszenie społeczeństwa: podwyższony VAT (miał obowiązywać tylko przez rok - okłamali!), ukryte podatki w podwyższanych akcyzach, itd, itp. etc. Znowu zaciskają pasa. Szkoda, że na gardłach obywateli, zwłaszcza emerytów i rencistów. Sobie oczywiście nie żałując. 
    Emeryci i renciści nie przyjadą do Warszawy z kilofami i oponami. Nie trzeba ich bać się. Takie prawo przyrody, zwłaszcza w dżungli. Hieny też nie atakują silnych, czyhają na najsłabszych. 
    Dwa lata temu była "urawniłowka" emerytur: http://tiny.pl/hjgmr  Teraz powtórka w jeszcze bardziej pokracznym kształcie? Co z KRUS? Reformatoły! Głupota nie zwalnia od myślenia! No cóż: najwyraźniej emeryci nie są im potrzebni. "Emeryci i renciści! Popierajcie PO - PSL czynem ..." - http://tiny.pl/hpqkr  ciąg dalszy: http://tiny.pl/h8x83
*******************************************************************************************

Seniorze! Zobacz ile kasy chce Ci zabrać minister (skopiowane z: SE) 

Władysław Kosiniak-Kamysz (33 l.) wraz z Nowym Rokiem wprawił emerytów w osłupienie - ogłosił, że ma pomysł na nowe wyliczanie ich corocznej "podwyżki". Choć nie chciał ujawnić żadnych szczegółów, nam udało się policzyć, jak mogłaby wyglądać waloryzacja emerytur według pomysłu ministra. Wielu na tym straci.

Obecnie wszystkie emerytury i renty seniorów są waloryzowane co roku na podstawie inflacji (czyli średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w gospodarstwach emeryckich) oraz na podstawie 20-procentowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz wpadł jednak na pomysł, aby bogatsi seniorzy mieli waloryzowaną emeryturę tylko o wskaźnik inflacji. A jak pokazujemy w ramce, przez taką szkodliwą zmianę, ogromna część seniorów sporo by na tym straciła! Rewolucyjny pomysł resortu pracy oszczędziłby tylko najbiedniejszych emerytów i rencistów.

Zapytaliśmy więc ministra, jaka wysokość emerytury byłaby zaliczana do tej najbiedniejszej, ale nie doczekaliśmy się na ten temat żadnej odpowiedzi. Możemy więc tylko zakładać, że chodzi o około 470 tys. najbiedniejszych seniorów w Polsce dostających 831 zł brutto. Tylko ich najpewniej nie dosięgłyby rewolucyjne zmiany. Reszta emerytów najpewniej straciłaby, jak pokazujemy niżej, część podwyżki. Ktoś z emeryturą ok. 1200 zł zamiast 25 zł podwyżki dostałby 23 zł!

********************************************************************************************** PS. Kilka komentarzy internautów, były też bardziej dosadne:   
Emeryt • 3 godziny temu                                                                        


Te rządowe skur.....skie (trochę wykropkowałem) złodzieje znów kombinują,jak by tu jeszcze bardziej okraść biedaków!Więc najbiedniejszym dodać do 15 zł aż 3 zł,zaś bogatszym zabrać 30 zł !Wy darmozjady rządowe,chwyćcie się uczciwej roboty,bo niebawem emeryci was na taczkach wywiozą!
  

Gabi • godzinę temu                                                                  

Na rewaloryzacji "kwotowej" rząd zarobił okrągły miliard, ponieważ wprawdzie wszyscy dostali po 71 zł "na głowę", ale kwotą zapisana w budżecie na rewaloryzację rent i emerytur, została zmniejszona o miliard zł. W dodatku taki sposób spowodował wzajemną nienawiść i wściekłość w tym środowisku.

Kuba • 2 godziny temu

Ten Kamysz na zdjeciu (jego zdjęcia nie skopiowałem) podpiepszyl kase emerytom i jeszcze jaki zadowolony, Cieszy sie ze mu sie udalo ?
******************************************************************************************