sobota, 14 lutego 2015

Pytanie: czy ktoś jest lepszym kandydatem od pani dr Magdaleny Ogórek?

     Nadal trwają niewybredne ataki niektórych mediów przeciw pani Magdalenie Ogórek. Nie jest oszczędzana jej rodzina, choć nie kandyduje w wyborach. Oto przykład "bezstronności" gazety: http://opinie.newsweek.pl/konwencja-wyborcza-magdaleny-ogorek-wybory-prezydenckie-2015,artykuly,357156,1.html   Proszę też zwrócić uwagę na pytania zawarte w sondzie. Jaką odpowiedź ma dać fan pani Magdaleny?
      Wtórują im niektórzy internauci, fani konkurentów pani Magdaleny. W tym wielu trolli internetowych, pozwalających sobie na złośliwe i nieraz chamskie uwagi, pomówienia i wulgaryzmy. Damskich bokserów ci u nas dostatek, ale trafiają się i panie szydzące z jej urody, także wulgarne.
     Wielokrotnie na forach pytałem: kto z jej kontrkandydatów jest lepszy od niej i w czym? Do tej pory sensownej odpowiedzi nie było.
     Zatem, powtarzam pytanie: kto z konkurentów pani dr Magdaleny Ogórek w wyborach na Prezydenta RP, jest lepszym kandydatem od niej i w czym? Odpowiedzi z uzasadnieniem, proszę zostawiać w komentarzach. Wszystkie kulturalne wypowiedzi będą opublikowane.

PS. 
Riposta pani Magdaleny po wypowiedzi pana Nałęcza: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wpis-magdaleny-ogorek-na-twitterze-wywolal-zaskoczenie/cpcz8

poniedziałek, 2 lutego 2015

Piotr Tymochowicz o Magdalenie Ogórek

     Pani dr Magdalena Ogórek nie zaczęła jeszcze kampanii prezydenckiej a jest już atakowana przez dziennikarzy i nie tylko. Szukają u niej "dziadka z Wehrmachtu", atakują jej najbliższych, itd. Przykładów w mediach, aż nadto. Mądra i wykształcona osoba. Zapewne stanowi realne zagrożenie dla innych kandydatów. Stąd metody niegodne uczciwych ludzi.
   Nawet w bezklasowym społeczeństwie, warto zadbać o odrobinę klasy. Wstyd, Panie Profesorze K.! Wstyd, Panie i Panowie Dziennikarze!
Piotr Ty­mo­cho­wicz (skopiowane z "Fakt") sły­nie z tego, że o po­li­ty­kach wy­po­wia­da się nie­zbyt po­chleb­nie. W przy­pad­ku pięk­nej kan­dy­dat­ki na fotel pre­zy­den­ta jest nieco ina­czej. Jak znaw­ca pol­skie­go mar­ke­tin­gu po­li­tycz­ne­go oce­nia kam­pa­nię Mag­da­le­ny Ogó­rek? Co jego zda­niem czyni ją ide­al­nym re­pre­zen­tan­tem na­sze­go kraju? Wresz­cie gdzie widzi przy­szłość dla bu­dzą­cej wiele kon­tro­wer­sji córki gór­ni­ka? Po­słu­chaj­cie.