niedziela, 14 września 2014

Panowie! Może lepiej z maczugami, albo kijami baseballowymi?

Skopiowane z "Onet"
Sesja Korwin-Mikkego i Wiplera z bronią. "To sprzeciw wobec bojkotu KNP w mediach"
Ja­nusz Kor­win-Mik­ke i Prze­my­sław Wi­pler w nowej sesji fo­to­gra­ficz­nej. Po­li­ty­cy po­zu­ją z... re­pli­ka­mi broni. Au­to­rem za­ska­ku­ją­cych zdjęć jest znany fo­to­graf Jakub Szym­czuk. – Po­mysł zro­dził się wraz z boj­ko­tem KNP w me­diach – przy­znał w roz­mo­wie z One­tem.

6 komentarzy:

 1. Koniecznie ubrani w skóry, na tle jaskini.

  OdpowiedzUsuń
 2. Znają się na broni? Ciekawe czy w wojsku służyli.

  OdpowiedzUsuń
 3. Głupi i głupszy. Chachacha!!!

  OdpowiedzUsuń
 4. Zdjecie jest bezcenne! Pozdrowienia! Uma

  OdpowiedzUsuń